Tản mạn WordPress

Chọn blog platform nào đây??? Ghost hay WordPress, Blogspot hay Gitgub, lẽ nào sang Medium cho thời thượng ???

WordPress ( từ giờ tôi viết tắt là WP) là một trong những thứ easy – đầu tiên mà mọi người hay nghĩ đến khi lập web, viết blog gì đó.

Tôi tuy chẳng ưa gì WP vì nhiều người xài quá, thích unique cơ, thêm nữa tay WP này viết bằng PHP – MySQL cổ lỗ sĩ chả thời thượng gì cả. Với tôi thứ đó có vẻ không an toàn, dễ hoàn tan (exploit extension có cả đống, SQLInjection !!!). J/K

Hừm, nhưng vốn tính lười :p, mà tay WP được cái SEO lên rank Google chắc tốt nhất rồi, thôi thì xài tạm trong khi develop cái mới.

Cũng đã thử các nền tảng tương tự ( alternative) như :

 1. Ghost – Ý kiến cá nhân tay này khá overrate – được đánh giá quá cao nhưng chẳng đáng được thế vì
  • Không có comment, phải xài của tay thứ 3, không thích tập 1
  • Viết bằng NodeJs, không thích tập 2, Cá nhân tôi thấy NodeJs sinh ra không phải để làm chuyện này
  • Chỉ support Markdown, không thích hợp với người lười hay copy và paste như tôi.
  • Cũng nhiều người xài quá, không thích 😀
 2. Blogspot & Medium,Github,Wordpress Pre … các nền tảng PaaS khác.
  Ko xài vì bị lệ thuộc vào bên thứ 3 như Google,Medium…, 1 ngày đẹp trời nào đó, họ suspend thế là thôi, say goodbye với dữ liệu yêu quý 😛
 3. Một vài cái khác còn đang beta, không ổn định, tính năng cũng không có gì đặc biệt.

 

Thế là đành quay lại với máng lợn WP self-host.

 

Leave a Reply