Welcome to my blog – Nhà mới

Hi everybody,

Lâu lắm rồi không viết blog, nhật ký hay gì đó, tự thấy kỹ năng viết ngày càng mai một. Thôi thì ép mình vào khuôn khổ, mỗi tuần sẽ cố gắng viết 3 bài ở đây và 7 bài trên blog tiếng Anh.

Trước là để trau dồi lại khả năng viết của mình, sau thì coi như một nơi tâm tình xả stress, một góc riêng mà chẳng phải riêng trên mạng :D.

———————–

“Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài,

Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”

——————–

Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong

———————-

Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lí

(Ngọc không mài rũa không thành đồ vật, người không học hành thì không biết đạo lý)

Hello world !!!

Leave a Reply