Github đổi AnyCast IP cho Đông Nam Á

Vâng, cách đây vài ngày khi khai phím đầu xuân, lướt Github thì thấy IP đã được đổi qua AWS Singapore. Vậy AnyCast là gì?

What is meant by Anycast?
Anycast is a network addressing and routing method in which datagrams from a single sender are routed to any one of several destination nodes, selected on the basis of which is the nearest, lowest cost, healthiest, with the least congested route, or some other distance measure

Trước đây Github thường phân giải IP cho toàn bộ thế giới (kể cả China)qua

192.30.253.112
192.30.253.113

Nhưng nay có vẻ thử nghiệm riêng cho khu vực SEA 😀

13.229.188.59
13.250.177.223
52.74.223.119

Tracert & ping thì có vẻ bị chặn:

8 41 ms 94 ms 73 ms xxx [27.68.244.34]
9 121 ms 81 ms 95 ms 63-217-254-249.static.pccwglobal.net [63.217.254.249]
10 129 ms 113 ms 62 ms HundredGE0-4-0-0.br02.sin03.pccwbtn.net [63.223.58.74]
11 63 ms 104 ms 112 ms HundredGE0-4-0-0.br02.sin03.pccwbtn.net [63.223.58.74]
12 84 ms 59 ms 60 ms 63-218-213-206.static.pccwglobal.net [63.218.213.206]

Với IP cũ

8 34 ms 73 ms 83 ms Ahihi [27.68.244.26]
9 99 ms 130 ms 114 ms 203.131.248.245
10 265 ms 258 ms 313 ms ae-13.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.37]
11 129 ms 96 ms 123 ms ae-6.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.101]
12 132 ms 114 ms 155 ms ae-1.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.2.80]
13 216 ms 303 ms 208 ms ae-4.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.130]
14 251 ms 262 ms 259 ms ae-7.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.238]
15 268 ms 257 ms 269 ms ae-20.r06.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.133]
16 285 ms 268 ms 270 ms ae-1.a03.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.214]
17 287 ms 270 ms 294 ms xe-0-0-24-1.a03.asbnva02.us.ce.gin.ntt.net [128.241.3.30]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 309 ms 284 ms 308 ms lb-192-30-253-112-iad.github.com [192.30.253.112]

Tạm thế đã, dạo 1 vòng được vài pics tham khảo 🙂

Leave a Reply