Lazada 13 thang 3

Lazada chính thức chuyển sang sử dụng hạ tầng của Alibaba Cloud

Lazada chính thức chuyển sang sử dụng hạ tầng của Alibaba Cloud

Vâng. Cũng không có gì khó hiểu, sau khi về chung một gia đình, tất nhiên anh sẽ dần dần buộc phải dùng hàng của người nhà trồng được. Từ 1h đêm 13 tháng 3, trang web Lazada đã tạm từ chối kết nối để chuyển đổi hạ tầng mạng sang Alibaba Cloud.

curl: (35) Unknown SSL protocol error in connection to lazada.vn

nmap -Pn lazada.vn


Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-03-12 18:30 UTC
Nmap scan report for 47.89.88.80
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 998 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https

Oh, port 80 và 443 vẫn mở.

47.89.75.209 Singapore Central Singapore Singapore
ISP Organization Latitude Longitude
Alibaba.com LLC Alibaba.com LLC 1.28009 103.851

NSLookup cái xem nào 😀

Your www.lazada.vn A record is:
www.lazada.vn -> xjp.wagbridge-lazada.alibaba-inc.com -> xjp.wagbridge-lazada.alibaba-inc.com.gds.alibabadns.com -> [ 47.89.75.209 47.89.75.205 47.89.88.80 47.89.88.84 ]

Tracert thì hạ tầng mới có vẻ xa hơn

λ tracert lazada.vn

Tracing route to lazada.vn [47.89.88.80]
over a maximum of 30 hops:

Viettel
4 35 ms 29 ms 30 ms x[27.68.237.185]
5 27 ms 28 ms 29 ms x[27.68.236.9]
6 22 ms 25 ms 26 ms x[27.68.248.14]
7 22 ms 22 ms 30 ms 45102.sgw.equinix.com [202.79.197.126]
8 29 ms 25 ms 24 ms 116.251.74.209
9 * 32 ms 23 ms 11.228.83.125
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 22 ms 34 ms 27 ms 47.89.88.80

λ tracert 178.248.238.4

Tracing route to 178.248.238.4 over a maximum of 30 hops

Viettel
4 33 ms 30 ms 37 ms x[27.68.237.185]
5 35 ms 36 ms 41 ms x[27.68.236.9]
6 34 ms 36 ms 30 ms x[27.68.251.6]
7 33 ms 33 ms 34 ms x[27.68.250.46]
8 38 ms 36 ms 30 ms 63-217-254-249.static.pccwglobal.net [63.217.254.249]
9 32 ms 36 ms 32 ms hll-qrator.te0-0-0-9-br02.hkg39.pccwbtn.net [63.222.45.74]
10 29 ms 29 ms 30 ms 178.248.238.4

Trace complete.

Vậy là Lazada có vẻ đã Say Goodbye với Qrator của Nga Ngố. Đành chịu thôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy =)). Cá nhân tôi thấy Qrator đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ là proxy cân bằng tải, tốt hơn trước đây Lazada để thẳng Akamai + AWS đỡ đạn.

1 chi tiết nữa là Qrator vẫn đang listen 1 lượng traffic với Hostname Lazada, tuy nhiên chặn và redirect qua trang 404 huyền thoại với ngôn ngữ giun dế Thái Lan, Chắc vài ngày nữa hết cache timeout của các DNS sẽ closed.

Nếu bạn vẫn cố tình muốn xem thì fai fake IP sang Singapore thôi.

Ah, tôi còn bị redirect sang https://world.taobao.com với IP 222.255.238.100 của Vinagame.

Cá nhân tôi đến thời điểm bây giờ đánh giá dịch vụ của Lazada khá tốt ( có thể là tốt nhất trong các trang thương mại điện tử ở Việt Nam). Tuy nhiên khi mua 1 món đồ gì hãy là người tiêu dùng thông thái:D.

Lazada 13 thang 3

Lazada 13 thang 3

 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: https://www.lazada.vn:4439/laptop-dell-vostro-3568-xf6c61-core-i5-7200u-ram-4gb1tb-inch-dvdrw-den-hang-phan-phoi-chinh-thuc-16415662.html?spm=a2o4n.11267292.icms-5005183-1520506465378.2.598b3461YERdQL&scm=1003.4.icms-zebra-5005184-2615488.ITEM_16415662_2288416
Server: aserver011182006215.lazada-sg.sg94
Date: 2018/03/13 03:45:52

Powered by Tengine/Aserver

Leave a Reply