1.1.1.1 CloudFlare Public DNS

1.1.1.1 CloudFlare Public DNS

Gần ngày cá tháng 4, bất ngờ xuất hiện tin đồn CloudFlare tung ra sản phẩm được mong chờ. Đó là một Public DNS tương tự với Google DNS 8.8.8.8 hay OpenDNS.

Vâng, và khá thú vị khi CloudFlare mua được IP rất độc và quá chuẩn 1.1.1.1 😀

Cùng test tốc độ từ nhà mạng Viettel nào:


C:\Programs\cmder λ tracert 1.1.1.1 Tracing route to 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com [1.1.1.1] over a maximum of 30 hops: 1 8 ms 3 ms 6 ms 192.168.1.100 2 10 ms 8 ms 12 ms 125.235.249.190.adsl.viettel.vn [125.235.249.190] 3 8 ms 6 ms 10 ms 125.235.249.213.adsl.viettel.vn [125.235.249.213] 4 45 ms 39 ms 35 ms ADMIN [27.68.237.185] 5 29 ms 32 ms 28 ms ADMIN [27.68.250.30] 6 77 ms 33 ms 72 ms 13335.hkg.equinix.com [119.27.63.48] 7 28 ms 29 ms 28 ms 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com [1.1.1.1] Trace complete.

Vậy là vẫn đi qua ải Equinix quen thuộc của CloudFlare.

Còn đây là Google DNS


C:\Programs\cmder λ tracert 8.8.8.8 Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms 1 ms 7 ms 192.168.1.100 2 5 ms 6 ms 5 ms 125.235.249.190.adsl.viettel.vn [125.235.249.190] 3 3 ms 3 ms 5 ms 125.235.249.213.adsl.viettel.vn [125.235.249.213] 4 32 ms 31 ms 45 ms ADMIN [27.68.237.129] 5 23 ms 24 ms 22 ms ADMIN [27.68.250.230] 6 * * * Request timed out. 7 61 ms 26 ms 24 ms 108.170.237.230 8 23 ms 21 ms 22 ms 108.170.237.229 9 71 ms 21 ms 57 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8] Trace complete.

OpenDNS


λ tracert 208.67.222.222 Tracing route to resolver1.opendns.com [208.67.222.222] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.100 2 3 ms 3 ms 3 ms 125.235.249.190.adsl.viettel.vn [125.235.249.190] 3 5 ms 3 ms 3 ms 125.235.249.213.adsl.viettel.vn [125.235.249.213] 4 49 ms 31 ms 30 ms ADMIN [27.68.237.185] 5 31 ms 31 ms 30 ms ADMIN [27.68.236.9] 6 35 ms 27 ms 27 ms ADMIN [27.68.237.70] 7 29 ms 29 ms 29 ms ADMIN [27.68.250.194] 8 32 ms 30 ms 31 ms 203.131.248.245 9 110 ms 112 ms 114 ms ae-13.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.37] 10 31 ms 30 ms 30 ms ge-102-0-0-41.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net [203.131.241.46] 11 29 ms 32 ms 53 ms resolver1.opendns.com [208.67.222.222] Trace complete.

Về tốc độ phản hồi thì vẫn còn chậm hơn Google


--(2339:Sat,31 Mar 18:$ )-- nslookup -all anhthomay.com 1.1.1.1 Set options: nodebug defname search recurse nod2 novc noignoretc port=53 type=A+AAAA class=IN timeout=2 retry=1 root=A.ROOT-SERVERS.NET. domain= MSxfr IXFRversion=1 Non-authoritative answer: Default Server: (null) srchlist= Server: 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com Address: 1.1.1.1 Name: anhthomay.com Addresses: 2400:cb00:2048:1::681b:80d1 2400:cb00:2048:1::681b:81d1 104.27.128.209 104.27.129.209

Cùng chờ đợi qua ngày mùng 1 tháng 4 coi có thông báo chính thức từ Cloud Flare không nhé.

Cách đây không lâu đại gia IBM cũng tung ra IP DNS của riêng mình 9.9.9.9 nhưng speed ngoài US và châu Âu khá tệ hại.

Có lúc các bạn tự hỏi liệu bao giờ sẽ là 2.2.2.2 3.3.3.3 and so on…

Và đây là danh sách những tổ chức đang nắm giữ các IP độc còn lại

<pre>2.2.2.0/24: Orange / France Telecom
3.3.3.0/24: Amazon
4.4.4.0/24: Level3
5.5.5.0/24: E-Plus Mobilfunk
6.6.6.0/24: USAISC
7.7.7.0/24: DoD
</pre>

…….

Leave a Reply