Cancel_spotify_pre

Lời cuối với Spotify ;)

Lời cuối với Spotify 😉

Spotify Free:

 • Giá 0 đồng/tháng
 • Tự động xáo trộn danh sách bài hát
 • Quảng cáo, rất khó chịu chèn giữa bài hát, tưởng tượng đang feeling thì @#$%!#@
 • Không cho phép chuyển bài
 • Không cho nghe offline
 • Không thể chơi bất cứ bài nhạc nào trong kho nhạc
 • Không có chất lượng âm thanh cao
 • Âm lượng khi nghe nhạc luôn nhỏ hơn các chương trình tương tự.

Spotify Premium:

 • Giá 59.000 đồng/tháng
 • Không tự động xáo trộn danh sách bài hát
 • Không quảng cáo
 • Cho phép chuyển bài
 • Nghe offline.
 • Chơi bất cứ bài nhạc nào trong kho nhạc
 • Chất lượng âm thanh cao (tùy vào nguồn mua, đa số nhạc tiếng Anh chất lượng tốt)
 • Giới hạn 3333 bài hát.
 • Âm lượng khi nghe nhạc luôn nhỏ hơn các chương trình tương tự.

 

Cancel_spotify_pre
Cancel_spotify_pre

 

Spotify use Google Cloud Computing for their infrastructure

 

Canoga Park, CA, United States
Sprint
104.199.240.211
104.199.64.136
104.154.127.47
Holtsville NY, United States
Opendns
104.154.127.47
Montreal, Canada
iWeb Technologies
104.154.127.47
Mountain View CA, United States
Google
104.154.127.47
Holtsville NY, United States
Opendns
104.154.127.47
New York, United States
Columbia University
104.154.127.47
Yekaterinburg, Russian Federation
Skydns
104.154.127.47
Johannesburg, South Africa
HETZNER
104.199.64.136
Zwolle, Netherlands
Ziggo
104.199.64.136
France
OVH SAS
104.199.64.136
Madrid, Spain
Telefonica de Espana
104.199.64.136
Eggenwil, Switzerland
Swisscom
104.199.64.136
Research, Australia
Cloudflare, Inc.
104.154.127.47
London, United Kingdom
Cogent Communications
104.199.64.136
Esbjerg, Denmark
Mentor IT
104.199.64.136
Frankfurt, Germany
ClaraNet
104.199.64.136
Saltillo, Mexico
Telmex
104.154.127.47
Mutuipe, Brazil
Conect Telecom
104.154.127.47
Malaysia
Telekom Malaysia Berhad
104.199.240.211
Tokyo, Japan
NMT
104.199.240.211
Beijing, China
Baidu Netcom Science & Tech Co.
104.199.240.211
Antalya, Turkey
Teknet Yazlim
104.199.64.136
Udaipur, India
Net4U Technology
104.199.240.211
Islamabad, Pakistan
PERN
104.199.240.211

“`

……

Leave a Reply