Tổng hợp chữ ký độc lạ táo bạo

反西复东
儒学复兴

己所不欲,勿施於人

 

Gửi phản hồi