Welcome to my blog – Nhà mới

Hi everybody, Lâu lắm rồi không viết blog, nhật ký hay gì đó, tự thấy kỹ năng viết ngày càng mai một. Thôi thì ép mình vào khuôn khổ, mỗi tuần sẽ cố gắng viết 3 bài ở đây và 7 bài trên blog tiếng Anh. Trước là để trau dồi lại khả năng viết của mình, sau thì coi như một nơi tâm tình xả … Continue reading Welcome to my blog – Nhà mới