how-to-make-80-000-per-month-on-the-apple-app-store

Người gốc Việt làm App rác lừa đảo trên Apple Store kiếm 80 ngàn đô mỗi tháng

Người gốc Việt làm App rác lừa đảo trên Apple Store kiếm 80 ngàn đô mỗi tháng

Vâng, tin khá hot 2 hôm nay, bài gốc từ blog của Johnny Lin trên Medium. Anh này sau khi tham gia sự kiện của Apple, khá thích thú trước thông tin Apple trả 70 tỉ USD cho developer kể từ năm 2008. Vâng, 70 tỉ đô, gần bằng tài sản Bill Gate, gần 1/2 GDP Việt Nam, quá nhiều tiền, và mỗi 10 đồng người dùng trả cho developer thì Apple lấy 3 đồng. Tò mò anh Johnny mới dạo quanh Apple Store xem các app nào đang kiếm nhiều nhất. Continue reading “Người gốc Việt làm App rác lừa đảo trên Apple Store kiếm 80 ngàn đô mỗi tháng”